Het aantal premies voor zonneboilers is sterk gestegen in het eerste zes maanden van 2013, meldt De Zondag. Maar een oversubsidiëring is hier niet aan de orde, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A).

In het eerste semester van 2013 werden 11.156 zonneboiler premies voor bestaande woningen uitbetaald, dit is goed voor 37,2 miljoen euro.
‘Dat zijn nu al 2,5 keer zo veel premies als in het volledige jaar 2012’, weet Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Energie F. Van den Bossche.

Volgens minister Bothuyne stevenen we af op een vervijfvoudiging van het aantal geïnstalleerde zonneboilers. ‘Waarschijnlijk zal er dit jaar voor meer dan 60 miljoen euro uitbetaald worden aan premies.’

Het kabinet-Van den Bossche vreest echter niet voor ‘over’subsidiëring. ‘De netbeheerder heeft vele dossiers van vorig jaar pas dit jaar uitbetaald. En bovendien, je kan dit premie systeem niet vergelijken met het systeem van zonnepanelen. Voor zonneboilers gaat het om een eenmalige investeringssubsidie.’