Alle bouwaanvragen in Vlaanderen, ingediend na 1 januari 2014, moeten een minimumhoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Aan die verplichting kan voldaan worden door gebruik te maken van een warmtepomp, zonnepanelen, een zonneboiler, een biomassa-installatie,  zich aansluiting op een net voor stadsvernieuwing of -koeling of participeren in een hernieuwbaar energieproject op provinciaal niveau.
Van deze 6 verschillende keuzes, vormt een zonneboiler installatie de meest evidente oplossing om aan de verplichting tot hernieuwbare energie te voldoen en meteen ook tot 60% op de factuur voor verwarming van water te besparen. Een must voor alle nieuwe woningen dus, maar zeker ook renovaties.

 

2014 = nieuwe EPB-verplichtingen

Vanaf 2014 moeten nieuwe gebouwen in Vlaanderen een E-peil van maximum E60 behalen in plaats van E70. Muren, daken, ramen… dienen dus nog beter te worden geïsoleerd om zo weinig mogelijk energie te verliezen. Verder moet elke Vlaamse woning vanaf 2014 ook verplicht een minimumaandeel energie uit hernieuwbare bronnen halen. Om aan die EPB-verplichting te voldoen, moet één van de hierboven beschreven keuzes toegepast worden. Voor woningen die niet aan deze eis voldoen, wordt het maximale E-peil nog 10% strenger, met een maximum van E54.

Zonneboiler installatie

Zonneboilers met thermische zonnecollectoren vormen de meest toegankelijke oplossing om te profiteren van de gratis energie van de zon. Een zonneboiler installatie bestaat uit een opslagvat en een aantal zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit opwekken, vangen zonnecollectoren het zonlicht op en zetten dit om in warmte. We spreken dan van thermische zonne-energie. Die warmte wordt opgeslagen in het opslagvat van de zonneboiler en kan vervolgens gebruikt worden om het sanitaire water voor bad, douche en keuken op te warmen. Je cv-ketel of warmwatertoestel moet enkel nog bijverwarmen op het ogenblik dat er onvoldoende zonlicht beschikbaar is. Dat betekent een grote winst voor het milieu en een forse besparing op je energierekening. Zelfs met de kosten van de naverwarming kan je hiermee op jaarbasis tot 60% van de energie besparen die nodig is om het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen. Bovendien dragen zonneboilers in belangrijke mate bij tot de reductie van de CO2-uitstoot van gebouwen, hebben ze een lange levensduur, nemen ze weinig plaats in en vergen ze relatief weinig onderhoud.

Korte terugverdientijd

Voor zonneboilers krijg je heel wat premies. In Vlaanderen krijgen energie- en budgetbewuste (ver)bouwers een premie van de netwerkbeheerders en van sommige gemeenten. Bij renovatiewerken is er ook een renovatiepremie van het Vlaamse Gewest.

Dankzij de relatief lage kostprijs van een zonneboilerinstallatie en de vele premies is de investering in zonneboilers snel terugverdiend en is het deel van de energiefactuur dat de zon daarna jaar na jaar betaalt pure winst.

Ook voor renovatie nu al de beste investering

Voor nieuwbouwwoningen wordt het verplicht, maar ook voor renovaties zijn de intresten die je vandaag op een spaarboekje krijgt zo laag, dat je beter investeert in energiebesparende maatregelen.