De subsidies aan rendabele sectoren zoals zonne-energie kunnen stopgezet worden op voorwaarde dat ook de steun voor steenkool-, gas- en kerncentrales beëindigd wordt.

Dat zegt PV Vlaanderen, de vertegenwoordiger van de sector van de zonne-energie.  PV Vlaanderen reageert daarmee op het pleidooi van tien CEO’s van energiebedrijven, onder wie Suez-topman Gerard Mestrallet.

De tien CEO’s verklaarden eerder deze week op een persconferentie te Brussel, dat er door de subsidies voor hernieuwbare energie momenteel te veel energie op de markt is. Volgens hen heeft heel wat van de groene energie geen subsidie meer nodig aangezien ze voldoende rendabel  zijn zonder! De sector van de zonne-energie slaat echter terug en wijst erop dat niet alleen hernieuwbare energie, maar ook andere vormen zoals kerncentrales kunnen genieten van overheidssteun of hun kosten afwentelen op de gemeenschap. Bijvoorbeeld: de financiering van Euratom, Niras, Fanc en het nucleair transport. Andere vormen van “discriminatie” zijn ook terug te vinden bij de netvergoeding, deze wordt enkel aangerekend voor eigenaars van zonnepanelen, bij het verwerken van afval of de toekenning van gratis emissierechten voor steenkool- en gascentrales. “Het moet gedaan zijn met de misvatting dat hernieuwbare energie duurder is, het tegendeel is waar. Wij zijn vragende partij voor een écht level playing field (…) Dan zou zonne-energie veruit de goedkoopste productiemethode voor stroom zijn en kernenergie compleet uit de markt worden geprijsd”, luidt het in een persbericht. Nog een pittig detail: Suez is via de ‘Max Green centrale’ van Electrabel in Gent de grootste steuntrekker van groene stroom subsidies in Vlaanderen, aldus PV Vlaanderen…