Fotovoltaïsche zonnepanelen beleefden de voorbije jaren een enorme boost. Je leek wel gek als je nog geen installatie liet plaatsen op je dak. Anno 2013 twijfelen veel mensen echter of dit nog interessant is, aangezien het fiscaal voordeel wegviel en de groenestroomcertificaten verminderden in waarde.

“Zijn zonnepanelen nog interessant?” en “Haal ik nog rendement uit mijn investering?”

De energie die de zon per vierkante meter uitstraalt per jaar in België, komt overeen met maar liefst 100 liter stookolie! De zon zorgt dus niet alleen voor gratis energie, maar is ook nog eens onuitputbaar. Om deze gratis energie uit de lucht te plukken, hebt u natuurlijk wel zonnepanelen nodig en zo’n installatie kost geld.

Kostprijs?

Wat is de prijs van zonnepanelen? Een fotovoltaïsche (PV) installatie van 4 kilowattpiek, bestaande uit 16 panelen van 250 W in combinatie met een SMA omvormer, produceert gemiddeld 3.500 kWh per jaar. Dit is voldoende om het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een doorsneegezin te dekken. Een dergelijke installatie, voor een woning ouder dan 5 jaar, kost ongeveer € 6.850 (incl. btw).
Tot eind 2011 kwamen PV installaties in aanmerking voor een belastingvermindering van 40% van de investeringskosten. Bovendien kon je genieten van een groene lening aan voordelige intresten, die ook nog eens in aanmerking kwamen voor belastingvermindering. Die maatregelen zijn echter afgeschaft, de federale overheid is gestopt met het subsidiëren van zonnepanelen en ook de gewesten Vlaanderen en Wallonië betalen niet langer uw groene investeringen. Alleen in Brussel kan u nog genieten van subsidie.

Besparing?

Er is dus geen belastingvermindering meer, en de certificaten zijn aanzienlijk gezakt in waarde, wat staat er dan nog tegenover die investering van € 6.850 ? Een mooie besparing op uw elektriciteitsfactuur! De jaarlijkse energiebesparing van 3.500 kWh opgewekte stroom, zorgt jaarlijkse voor een besparing van minstens € 700 op uw elektriciteitsfactuur.
Naast deze besparing op uw factuur, kan u ook nog steeds genieten van groenestroomcertificaten. Een groenestroomcertificaat is een soort virtuele waardebon die u van uw netbeheerder krijgt, omdat u groene stroom opwekt. Voor kleine installaties (< 10 kW) is de bandingsfactor 0,23: voor 1 certificaat heeft u 4.348 kWh nodig, en hiervoor ontvangt u € 93.
Daarnaast geven sommige gemeenten ook nog een extra premie.

U heeft u totale investering dus terug in minder dan 10 jaar!

Terugverdientijd < 10 jaar

In Vlaanderen dient er vanaf dit jaar echter wel nog een ‘netvergoeding’ betaald te worden aan de netbeheerders. Deze vergoeding dient betaald te worden omdat eigenaars van zonnepanelen tweemaal gebruik maken van het elektriciteitsnet: voor het injecteren van zonnestroom en het afnemen van klassieke stroom op momenten dat er geen of te weinig zonnestroom is. De netvegoeding verschilt per netbeheerder en varieert tussen de 46 en 69 euro, excl. 21% btw.

Ondanks deze netvergoeding en de gedaalde prijs van groenestroomcertificaten is een investering in zonnepanelen nog altijd interessant! De reden hiervoor is tweeledig; enerzijds zijn de prijzen van de zonnepanelen flink goedkoper geworden, anderzijds is de marktprijs voor energie enorm gestegen, en zal deze de komende jaren alleen maar blijven stijgen.
De terugverdientijd van een PV installatie ligt beneden de 10 jaar, de levensduur boven de 25 jaar. En bovendien ligt het rendement van dergelijke investering boven de 5%, heel wat meer dan op uw spaarboekje!

Hoe ziet onze energie-toekomst eruit?

Onze elektriciteitsverbruik gaat sterk verhogen. Naarmate fossiele brandstoffen zoals aardolie en gas, duurder worden, zullen we steeds meer elektriciteti verbruiken om onder andere te verwarmen. Ook voor transport zullen we meer en meer overschakelen op onder meer elektrische auto’s. Maar al die elektriciteit dient ook opgewekt te worden. Investeren in groene energie is dan ook de enige manier op u te wapenen tegen de stijgende energieprijzen!