Wat doet een warmtepomp?

Een warmtepomp gebruikt warmte uit de natuur (grond, water of lucht) en brengt ze van een relatief lage temperatuur naar een hogere temperatuur.  Deze gegenereerde warmte kan worden aangewend voor de centrale verwarming, het sanitair water en zelfs voor de verwarming van een zwembad of spa.

vaillant-arotherm

Soorten warmtepompsystemen?

Een lucht-water warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, waarna die naar een watercircuit op hogere temperatuur gebracht wordt. Deze warmte kan dienen voor verwarmingsdoeleinden en de productie van sanitair warm water. Een lucht-water warmtepomp biedt verschillende voordelen: zo kan het systeem gecombineerd worden met een bestaande centrale verwarmingsinstallatie met radiatoren. Lucht is bovendien overal aanwezig en altijd beschikbaar. De lucht-water warmtepomp is makkelijk te installeren zonder grote kosten en wordt buiten geplaatst zodat je geen ruimte verliest. Dit soort warmtepomp is ook toepasbaar met ventilo-convectoren, vloerverwarming. In combinatie met een boiler kan er bovendien warm water worden opgewekt voor het sanitair. Het enige nadeel is dat de pomp buiten wordt opgesteld zodat je wel aan buitenruimte moet inboeten. 
Het type warmtepomp lucht-lucht is eigenlijk het meest bekend als airconditioning. Dit type warmtepomp onttrekt energie aan de lucht, en blaast die verwarmde lucht de te verwarmen ruimtes in. Deze systemen werken doorgaans tot bij een buitentemperatuur van -15° C en leveren afhankelijk van de temperatuur 2 tot 4 keer meer energie dan ze nodig hebben. Dit systeem is het goedkoopste systeem met een lagere investeringskost dan de anderen. Het is het makkelijkst te plaatsen en is bovendien perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw als renovatie. De warmtepomp staat buiten opgesteld waardoor een ontdooisysteem noodzakelijk is. Het systeem werkt niet met vloerverwarming en convectoren en wordt daarom meestal gecombineerd met een hulpverwarmingssysteem (om extra energie te leveren). Het grote nadeel is dat de hulpverwarming op basis van fossiele brandstoffen of een elektrische weerstand werkt wat dus extra kosten oplevert. 

De grond-water warmtepomp haalt de warmte uit de grond. Er wordt een ondergronds netwerk van buizen aangelegd waarin een vorstvrij mengsel van water met glycol rondgepompt wordt. Dat mengsel neemt de aanwezige warmte in de grond op, waarna die warmte vervolgens wordt afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.

Bij het plaatsen van een warmtepomp grond-water hebt u de keuze tussen twee systemen voor het buizennetwerk: met horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar.

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit opgepompt grondwater of koel- of oppervlaktewater. Grondwater heeft een constante temperatuur tussen de 10 en 14°C en is zo goed als altijd in overvloed aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Voor dit warmtepompsysteem worden twee putten geboord: een pompput waarin grondwater wordt aangezogen met een onderwaterpomp. Uit dat grondwater wordt door de warmtepomp de warmte gehaald. Via de andere put wordt het koude water teruggegeven aan het grondwater. Het grootste voordeel van dit systeem is dat het grootste rendement heeft maar dit systeem is ook het duurste.

Het systeem kan gecombineerd worden met ventilo-convectoren en vloerverwarming en bovendien is er in de zomer de mogelijkheid tot natuurlijke koeling. Het nadeel is dat er voldoende grondwater voorhanden moet zijn en moet je de toelating krijgen om grondwater te mogen putten. Bovendien ligt de investering vrij hoog doordat er putten geboord moeten worden. Er moet ten slotte voldoende ruimte voorzien zijn, waardoor het systeem niet overal toegepast kan worden.

Werking

wp01

 

Welke warmtepomp kiest u best?

Afhankelijk van de toepassing, de bruikbare oppervlakte en uw budget stellen wij u het optimale warmtepompsysteem voor. Wij werken nauw samen met de producenten om een zo efficiënt mogelijke installatie te bekomen. Komt u graag eens te weten welk systeem best past voor u, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

ailogo

vaillant

atlantic

 

Realisaties