De helft van Vlaanderen kan deze winter zonder stroom gezet worden. Klopt dit? Moeten we ons echt zorgen maken? 

Het uitvallen van de gesaboteerde kernreactor in Doel 4 heeft een vrij problematische situatie alleen maar urgenter gemaakt. Netbeheerder Elia was al enige tijd bezig met een plan om gemeenten en steden gedeeltelijk of volledig zonder stroom te zetten, sinds de reactoren Doel 3 en Tihange 2 voorlopig weggevallen zijn door scheurtjes in de reactorwand.

Hierdoor gaat ons land met ongeveer een derde minder stroom de winter tegemoet. Geen wonder dat zowel bij gemeenten, bedrijven als burgers de vrees toeneemt om in de koude wintermaanden het op sommige momenten van de dag zonder elektriciteit te moeten stellen! De meeste gouverneurs lichtten intussen hun steden en gemeenten al in, die op basis van een noodplan uit 2012 op piekmomenten een paar uur zonder stroom zullen vallen. Alleen is deze lijst al enige tijd gedateerd en zal pas begin september een update komen…

De gevolgen van een volledige stroomonderbreking zijn niet fraai. Internet valt weg, net als gsm-verbindingen. Het treinverkeer valt volledig stil, geld afhalen of zelfs tanken is dan onmogelijk en de straatverlichting valt ook uit, samen met de centrale verwarming in woningen en gebouwen. De gevolgen voor bedrijven zijn bijgevolg ook niet te onderschatten. Als de noodgeneratoren bij bijvoorbeeld veeboerderijen het begeven, zullen de dieren langzaam stikken door het wegvallen van de ventilatie. Voedsel en medicijnen opgeslagen in koelinstallaties zullen bederven. En zo verder…
Opgelet: “Alleen gaat het hier om een absoluut worstcasescenario voor lange tijd en – vooral – zonder voorafgaande waarschuwing. De situatie waar we nu effectief voor staan is helemaal anders”, zegt Peter Mertens van het crisiscentrum. Veel zal afhangen van het hernieuwde plan met gemeenten die afgekoppeld kunnen worden. 

Hele regio’s zonder stroom zetten, is wel echt de allerlaatste oplossing. Eerst zal de overheid ons allicht vragen om wat zuiniger te zijn, daarna zal de industrie af en toe stilgelegd worden en alleen als er dan nog zware problemen dreigen, zal er naar de gemeenten gekeken worden.

 In het slechtste geval zullen ± 1,8 miljoen burgers getroffen worden. In het beste geval schrijft De Tijd dat een miljoen burgers ellende zullen ondervinden. Een black-out van een uur op een piekmoment zal ons volgens het Federaal Planbureau ± 120 miljoen euro kosten.

Er wordt momenteel openlijk rekening gehouden met het feit dat de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 nooit meer zullen worden heropgestart. De reactorwanden blijken meer verzwakt te zijn dan initieel gedacht werd. Electrabel noemt het te vroeg om conclusies te trekken, ontslagnemend minister van Energie Johan Vande Lanotte zegt dat we inderdaad met een probleem zitten. Hoewel hij ook oplossingen ziet, zoals deze: “Op drie kilometer van onze grens in Nederland staat een kerncentrale van 1.300 megawatt volledig stil. We hebben enkel een kabel van 15 kilometer nodig om die op ons net aan te sluiten.”

Op 3 september vergaderen alle gouverneurs met de bevoegde ministers. Zodra de lijst met de betrokken gemeentes klaar is, worden zij op de hoogte gebracht.
De burgemeesters beschikken nu al over een gids met tips en advies van het Crisiscentrum bij een aangekondigde stroompanne. Zo wordt aangeraden om politiewagens vol te tanken en elektrische poorten en hekkens van veiligheidsdiensten open te houden.

Het belangrijkste voor u is dus dat u voorbereid bent op een paar uur zonder stroom! Met voldoende verwarming, verlichting en een opgeladen gsm raakt u al heel ver.

Een overzichtskaart van de mogelijks betrokken steden en gemeentes kan u hier terugvinden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

[Bronnen: VTM Nieuws, Plan.be, Newsmonkey.be & Demorgen.be]