De elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin zal volgend jaar 256 euro duurder uitvallen door de maatregelen van de regionale en federale overheden. Dat berekende consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Test-Aankoop ging bij zijn berekeningen uit van een gemiddeld gezin van 3 personen. Zij verbruiken 3.500 kWh elektriciteit per jaar en betalen daarvoor 700 euro. Volgens Test-Aankoop zullen zij volgend jaar 256 euro extra betalen voor hun elektriciteit.

Enkel de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent betekent al een verhoging van 100 euro. Verder is er de heffing van de Vlaamse regering om het overschot aan groenestroomcertificaten weg te werken: die zal de factuur met 8 procent of 56 euro doen toenemen. De afschaffing van gratis elektriciteit – elk gezin kreeg 100 kWh gratis met daarbovenop 100 kWh per gezinslid – kost hen nogmaals 80 euro. De recent ingevoerde vennootschapsbelasting op intercommunales ten slotte, die volgens Test-Aankoop zal doorgerekend worden aan de consument, dikt de factuur aan met 20 euro.

Wat verandert er op 1/08/2015? Energiefactuur wordt 2 procent duurder

De vennootschapsbelasting die de intercommunales voortaan moeten betalen, een beslissing van de federale regering, maakt de totale elektriciteitsfactuur voor een doorsnee Vlaams gezin gemiddeld 1,5 procent duurder. Vanaf augustus wordt de vennootschapsbelasting op de distributienettarieven – die 40 procent van de elektriciteitsfactuur uitmaken – immers doorgerekend.

Hoeveel de tarieven net de hoogte ingaan, hangt af van intercommunale tot intercommunale. De doorrekening van de belasting op de distributietarieven betekent voor een doorsnee gezin een stijging van dat distributietarief elektriciteit met 4 procent. In doorsnee stijgt de volledige elektriciteitsfactuur zo 1,5 procent.

Het prosumententarief dat eigenaars van zonnepanelen vanaf 1 juli betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, stijgt 3 tot 5 procent (2 tot 4 euro).

Woning met warmtepomp? 

Mensen die in duurzame warmtepompen geïnvesteerd hebben, worden het grootste slachtoffer van de stijgende elektriciteitsfactuur, wanneer ze niet opteerden om ook te investeren  in fotovoltaïsche zonnepanelen om zelf stroom op te wekken.

Gemiddeld wordt er gesproken van een verhoging van om en bij de 250 euro, voor woningen met een warmtepomp kan dit al snel vier keer zoveel worden! 1.000 euro extra per jaar en dit terwijl we toch dienen te streven naar de doelstellingen van 2020, waarbij 20% van onze energie uit hernieuwbare energie moet komen…

Positieve kanten:

Maar de verhoging van de energieprijs heeft ook positieve kanten. Zo zet duurdere elektriciteit aan tot energie-efficiëntie en verhoogt ze de rendabiliteit van investeringen in isolatie en hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche zonnepanelen. Het grootste minpunt is echter dat vooral niet-energiegerelateerde kosten de elektriciteitsprijs in de hoogte jagen. De energiefactuur is zo al complex genoeg, en wordt nu nodeloos verzwaard door maatregelen die eigenlijk tot het sociale beleid behoren.

Dat is erg vervelend voor de energieleveranciers, die de factuur moeten innen en het risico op wanbetaling moeten incalculeren, maar zelf nog maar verantwoordelijk zijn voor amper een derde van het bedrag op de afrekening. Bovendien zijn we, om de factuur betaalbaar te houden, afhankelijk van de huidige zeer lage marktprijzen voor energie. Die kunnen niet eeuwig op dat niveau blijven…. Dat de energieprijzen verder zullen stijgen is dus een zekerheid!