Totaalprojecten: wat is ECO (ver)bouwen?

Alle investeringen die uw huis energiezuiniger maken vallen onder de noemer “ECO (ver)bouwen”. Het is belangrijk om reeds van in het begin van uw (ver)bouwproces na te denken over welke maatregelen u wil nemen om uw huis klaar te maken voor de toekomst. Uw woning moet ook over 15 jaar nog efficiënt zijn, in het energiesysteem van zijn omgeving flexibel inpasbaar, gezond en duurzaam zijn.

Efficiënt (ver)bouwen?

In het beste geval denken we in de eerste plaats aan een goed geïsoleerd gebouw met zuinige toestellen waarbij er maximaal wordt geprofiteerd van alternatieve energiebronnen, zoals passieve en actieve zonnewinsten en interne warmtewinsten. De extra warmte die nog nodig is moet op een zuinige manier worden geproduceerd. De energie die nodig is voor alle toestellen in de woning, moet maximaal uit ter plaatse of in de buurt opgewekte hernieuwbare energie bestaan.

Flexibel inpasbaar?

Huishoudelijke apparaten, verlichting, toestellen voor ontspanning en werk moeten uiteraard ook maximaal efficiënt zijn, maar ze zullen ook slim ingeschakeld moeten worden om maximaal bij te dragen aan de energiezuinigheid van uw woning. Om vraag en aanbod op elkaar af te stellen, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat de werkelijke productie op ieder moment van de dag is en hoe we dus optimaal gebruik kunnen maken van de eigen productie.

Gezond en duurzaam?

Het te bereiken resultaat van uw (ver)bouwing is een goed geïsoleerde woning, met voldoende ventilatie en een efficiënte klimaatcontrole. Het creëren van deze ideale leefomgeving is voor elke woning anders aangezien andere bouwmaterialen en technieken gebruikt werden.

Wat doet ENVICE?

Wij analyseren uw woning en overlopen samen met u de mogelijkheden om uw woning energiezuiniger te maken. Dit proces is afhankelijk van de huidige toestand van uw woning en uw vooropgestelde budget. We stellen een duidelijke planning op, geven u op voorhand de kostprijs en staan in voor een onberispelijke uitvoering van de werken. Tevreden klanten zijn onze beste reclame.