1. Nieuwe heffing
Maatregel van: Vlaamse overheid
Van toepassing op: Elektriciteit
Inhoud: Distributienetbeheerders zijn verplicht om groenestroomcertificaten (GSC) op te kopen. Door de enorme toename van zonnepanelen is er een groot overschot aan GSC ontstaan. Deze nieuwe heffing dient dit certificatenoverschot weg te werken.
Van kracht vanaf: 1/03/2016
Impact: 100 €/jaar voor een elektriciteitsverbruik tot 5.000 kWh/jaar.
130 €/jaar voor een verbruik t.e.m. 10.000 kWh/jaar.
Klanten met sociaal tarief betalen een vast bedrag van € 25.
2. Afschaffing gratis kWh
Maatregel van: Vlaamse overheid
Van toepassing op: Elektriciteit
Inhoud: Elk gezin had jaarlijks recht op een hoeveelheid gratis stroom. Dit werd berekend op basis van het aantal gedomicilieerde personen op dat adres. Deze maatregel is afgeschaft.
Van kracht vanaf: 1/01/2016
Impact: 100 kWh per gezin én nog eens 100 kWh per gezinslid. Bij benadering komt dit overeen met 20 €/gezin + 20 €/gedomicilieerd gezinslid.
3. Verhoging distributietarieven
Maatregel van: Uw distributienetbeheerder (Eandis, Infrax, …)
Van toepassing op: Elektriciteit en aardgas
Inhoud: Verhoging distributietarieven in januari en juli 2015.
Van kracht vanaf: 2015
Impact: Deze wijzigingen zijn afhankelijk van waar u woont en uw verbruikersprofiel.
4. Verhoging BTW tarief
Maatregel van: Federale overheid
Van toepassing op: Elektriciteit (residentiële klanten)
Inhoud: Stijging van 6 naar 21% BTW
Van kracht vanaf: 1/09/2015
Impact: 21%-BTW is van toepassing op alle componenten op uw factuur. De grootte van de impact hangt dus vooral af van uw persoonlijk verbruik: hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de impact.
5. Prosumententarief
Maatregel van: Vlaamse overheid
Van toepassing op: Lokale productie van elektriciteit (bv. zonnepanelen)
Inhoud: Consumenten met een decentrale productie-installatie ≤ 10 kWh én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet.
Van kracht vanaf: 1/07/2015
Impact: Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

Meer informatie kan terugvinden op de website van uw netbeheerder.