Ook in 2014 kan u nog genieten van premies voor uw groene investeringen.

De netbeheerders, Eandis en Infrax, maakten de premies bekend voor investeringen met factuurdatum vanaf 01/01/2014.
De premie voor zonneboilers van 550 €/m² netto collector oppervlakte, met een maximum van € 2.750,00 blijft behouden, maar geldt nu ook voor nieuwbouw woningen! Eerder was deze premie enkel van toepassing voor woningen aangesloten op het distributienet vanaf 01/01/2006.

Ook de plaatsing van een warmtepomp wordt beloond met een maximum premie ter waarde van € 1.700,00.

Voor woningen aangesloten op het distributienet voor 01/01/2006 is nog steeds een isolatiepremie te verkrijgen. Nieuwbouw woningen worden dan weer beloond aan de hand van hun E-peil.

Meer informatie en alle tarieven kan u hier terugvinden.