Als u van leverancier verandert, neemt er rond de wisseldatum altijd een meteropname plaats om de slotfactuur bij uw huidige leverancier te kunnen opmaken. Wanneer u over zonnepanelen beschikt, is het belangrijk om rekening te houden met de datum waarop u uw nieuw contract laat beginnen.

Bij zonnepanelen-installaties maakt men gebruik van het “compensatieprincipe”. Dat wil zeggen dat als u op het moment van de meteropname door uw energieleverancier een groot negatief verbruik heeft (de huidige meterstand ligt lager dan bij de vorige meteropname), dit verbruik op “0” wordt gezet. U bent dan het volledige overschot kwijt. Dit is het “compensatieprincipe” dat door de markt gehanteerd wordt om te vermijden dat consumenten met zonnepanelen de extra kosten voor het installeren van een aparte meter (voor de energie die terug op het distributienet wordt gezet) moeten betalen.

Het is dus belangrijk om een wisseldatum te kiezen waarop het kWu-overschot zo laag mogelijk is of dit te laten samenvallen met de jaarlijks voorziene meteropname. Deze wisseldatum kan u perfect zelf bepalen aangezien sinds 13 september 2012 de wet op het afschaffen van de verbrekingsvergoeding van kracht is waardoor u geen rekening meer moet houden met de voorziene einddatum van het lopend contract.

Voor wat de productkeuze betreft: als u een zeer laag nettoverbruik (verbruikte kWu – geproduceerde kWu door de zonnepanelen) heeft, is het interessant om een contractformule te kiezen waar geen of weinig jaarlijkse abonnementskosten worden aangerekend en zo zorgt u ervoor dat u enkel de effectief verbruikte kWu betaalt.

Voor het volledige overzicht van het elektriciteits- en aardgasaanbod alsook de promoties van de maand met details en voorwaarden kan u op de site van mijnenergie.be terecht. U kunt er zich ook registreren om elke maand op basis van uw eigen gegevens alle nieuwe prijzen van de energeleveranciers via e-mail te ontvangen.

[Bron: De Standaard]