Ondernemers kiezen resoluut voor groene stroom in Duitsland.

Het Duitse bedrijfsleven ontwijkt massaal de hoge energieprijzen door te kiezen voor eigen stroomvoorziening. Wie zelf stroom opwekt, hoeft namelijk de hoge heffing van maar liefst 22 procent op zijn energieverbruik niet te betalen!

In 2013 wekte reeds 1 op de 6 bedrijven eigen stroom op, meldt het Duitse handelsregister. Een groei van ongeveer 50 procent ten opzichte van 2012. Maar ook bij particulieren is groene stroom erg populair.

Ongeveer een kwart van de totale energie in Duitsland is nu al hernieuwbaar. Een stijging van 18 procent ten opzichte van veertien jaar geleden. Het streefdoel van de overheid tegen 2025: 40 à 45% van het totale energieverbruik dient afkomstig te zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Energiewende

Die trend is deels te verklaren door de gunstige overheidsregelingen. Een investering in groene energie verdiende zich de afgelopen jaren snel terug, mede door de hoge subsidies. Maar ook zonder belastingvoordelen zijn er genoeg redenen om zelf stroom op te wekken. De ‘Energiewende’ in Duitsland, wil zo snel mogelijk omschakelen van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie.

Na de ramp met de kerncentrale in Fukushima besloot de overheid in 2012 alle kernenergiecentrales in 2020 voorgoed te sluiten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel maakte dit tot een van haar prioriteiten. De sluiting van de kerncentrales zou voor veel bedrijven een reden zijn om over te stappen op alternatieve energiebronnen.

Een mooi initiatief als u het aan ons vraagt!

[Bron: duurzaambedrijfsleven.nl]