Energiepremies, u kan er nu nog van genieten om het comfort in uw woning te verhogen en zo heel wat geld besparen.

Momenteel kan je hiervoor namelijk nog van heel wat premies genieten! Vanaf 2015 zullen er geleidelijk aan strengere eisen gesteld worden aan bestaande woningen. Oktober is bovendien de maand van de energiebesparing, net voor de winter er aan komt. Met andere woorden het uitgelezen moment om de koe bij de horens te vatten.
Met het Energie Renovatie Programma 2020 wil de Vlaamse overheid er voor zorgen dat er, tegen 2010, geen energieverslindende woningen meer zijn in Vlaanderen. Dat betekent dat iedere woning tegen dan moet beschikken over een geïsoleerd dak, hoogrendementsbeglazing en een efficiënte verwarmingsinstallatie. De voorbije jaren waren er dan ook heel wat energiepremies om mensen er toe aan te zetten om te investeren in energiebesparende maatregelen. De deadline van 2020 nadert echter, en de overheid denkt er dan ook aan om steeds meer verplichtingen op te leggen in plaats van stimulansen te geven.

Zo is er de dakisolatienorm, die in werking treedt op 1 januari 2015, en steeds strenger wordt in de aanloop naar 2020. Voldoet uw woning niet aan deze norm, dan zal u hiervoor strafpunten krijgen in het inspectieverslag van de Vlaamse Wooncode. Dit document wordt gebruikt bij wooninspecties, bv. bij klachten van huurders. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt verklaard worden. Het aantal strafpunten dat u krijgt voor een niet geïsoleerd dak neemt geleidelijk aan toe vanaf 2015. Vanaf 2020 zal de afwezigheid van dakisolatie zelfs volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren, waardoor ze ook niet meer verhuurd mag worden!

Daarnaast zal de EPB-regelgeving vanaf 2015 ook een stuk strenger worden voor vergunningsplichtige renovaties. Vanaf dan zal je voor ingrijpende renovaties vermoedelijk ook aan een E-peil-eis moeten voldoen. Bovendien zullen er vanaf dan ook eisen gesteld worden aan de verwarmingsinstallatie. Vanaf 2014 dient er al meer geïsoleerd te worden dan vandaag het geval is. En ook hier worden de regels steeds strenger naar 2020 toe.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de overheid geen subsidies zal geven om te voldoen aan verplichtingen. Het is dus aangeraden vandaag nog te investeren in energiebesparende maatregelen, nu er nog premies zijn, zo meent de Bouwunie.

Pak je de zaken grondig aan, dan sla je bovendien meerdere vliegen in één klap. Zo kan je bij grotere investeringen vanaf 10.000 euro in heel wat gevallen genieten van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid.

Welke werken moet je eerst en vooral aanpakken in jouw woning? En welke zaken moet je zeker tegelijk aanpakken, of wat kan eventueel nog even op zich laten wachten? En is jouw woning wel geschikt voor de energiebesparende maatregelen die jij in gedachten hebt? Voor de ene is dakisolatie misschien de meest rendabele investering, voor jou is dat  misschien wel muurisolatie, of een nieuwe verwarmingsinstallatie. Energie- en andere renovaties zijn erg complex. Wij helpen u van ontwerp tot oplevering en onderhoud, maar we staan u ook administratief bij betreffende wetgeving, premie’s en subsidies! Contacteer ons voor meer informatie.