Het Brusselse hof van beroep heeft de netvergoeding die Vlaamse gezinnen met zonnepanelen moeten betalen, vernietigd. De netvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

Energieregulator CREG voerde in 2012 een zogenaamde netvergoeding in voor kleine producenten van zonne-energie. Deze netvergoeding was een bijdrage voor het gebruik van het stroomnet. Het bedrag is afhankelijk van de woonplaats en het aantal zonnepanelen. Voor ene gemiddeld Vlaams gezin kwam dit op ± 238 euro per jaar.

Gezinnen met zonnepanelen betalen nauwelijks mee voor het distributienet en ontsnappen aan de vele taksen en bijdragen die via de elektriciteitsfactuur worden aangerekend. Door de terugdraaiende teller hebben gezinnen met zonnepanelen immers een zeer laag nettoverbruik. En het is net op basis van dit nettoverbruik dat de distributiekosten en taksen worden berekend.

Een aantal eigenaars van zonnepanelen en PV-Vlaanderen, federatie voor PV-panelen, waren naar het hof van beroep gestapt om de netvergoeding aan te vechten. En met succes is gebleken!

De omstreden netvergoeding veroorzaakte onzekerheid bij energieleveranciers. Een aantal van hen weigerde de heffing aan hun klanten aan te rekenen zolang er onduidelijkheid was over deze zaak.

PV-Vlaanderen is verheugd met de uitspraak. De bedragen die de netbeheerders voorstellen, zijn niet billijk omdat ze enkel rekening houden met het opgestelde vermogen aan zonnepanelen en niet met de werkelijke productie van zonnestroom, klinkt het bij PV-Vlaanderen.

De grootste Vlaamse distributienetbeheerder Eandis wacht de tekst van het arrest af. ‘We zullen de uitspraak analyseren en kijken welke verdere acties wenselijk zijn’, zegt een woordvoerder van Eandis. Ook de andere Vlaamse netbeheerder Infrax wacht nog even af voor hij met een reactie komt.

De verwachting is dat er nu een ander mechanisme zal worden uitgewerkt waarbij de eigenaars van zonnepanelen mee gaan betalen voor het gebruik van het stroomnet. De sector van de zonnepaneleninstallateurs is voorstander van een ‘correct berekende vergoeding voor het gebruik van het net‘. PV-Vlaanderen wil daarom betrokken worden bij de ontwikkeling van een alternatief.

Een gevolg van de uitspraak is dat de steun, via groenestroomcertificaten, voor nieuwe installaties zal dalen. ‘Voor kleine installaties tot 10 kilowattpiek zijn subsidies eigenlijk ook niet meer nodig‘, zegt Alex Polfliet, de voorzitter van PV-Vlaanderen.

De vernietiging van de netvergoeding is voor Groen-politicus Hermes Sanctorum een bewijs dat het Vlaamse energiebeleid faalt. ‘Er wordt te veel geïmproviseerd: subsidies invoeren, afbouwen, taksen invoeren, enzovoort. Dat creëert onduidelijkheid, burgers en ondernemingen raken zo het noorden kwijt. Het is hoog tijd voor een helder, stabiel en duurzaam energiebeleid’, zegt Sanctorum aan Belga.

[Bron: De Tijd & Radio 1]