DE EuP-richtlijn, Energy Using Products, wordt al enkele jaren gebruikt en kennen we ondertussen ook allemaal als de energielabels vermeld op onze koelkasten, wasmachines, lampen, … De ErP-richtlijn, Energy Related Products, is een uitbreiding hiervan naar alle energiegerelateerde producten. Zij houdt rekening met de milieu-impact van producten doorheen hun volledige levenscyclus. Producten die beantwoorden aan deze richtlijn ontvangen het CE-label, wat een essentiële voorwaarde is voor verkoop op de Europese markt.

Wat is het doel van de ERP?
De doelstelling van deze richtlijn is enerzijds de verbetering van de energie-efficiëntie en anderzijds de bescherming van het milieu. Concreet: warmte producerende toestellen (verwarming en sanitair warm water) krijgen een minimum rendement opgelegd en zullen voorzien worden van een energielabel. Uiteindelijk is het de bedoeling te voldoen aan de ambitieuze richtlijnen van het ‘klimaat energiepakket 2020’. Deze 2020-doelstellingen houden in dat de uitstoot van broeikasgassen met 20% moet verminderen, de energie-efficiëntie met 20% moet stijgen en het aandeel hernieuwbare energie 20% moet bedragen van het totale energieverbruik.  De ErP-richtlijn moet op haar eentje kunnen leiden tot een daling van 10% van het totale energieverbruik in de Europese Unie!

1 richtlijn met 2 specifieke maatregelen: 
In de ErP-richtlijn staan 2 grote maatregelen centraal:
1. Ecodesign-richtlijn:
– een ecologisch ontwerp
– minimum eisen que energie-efficiëntie
– maximum marges voor uitstoot en geluidsniveau
–> Deze richtlijn is van toepassing op een breed gamma toestellen: van verwarmingsketels tot warmtepompen en warmwaterboilers, enz.

2. Energie-etiketterings-richtlijn: 
– het energielabel, zoals u dat kent voor witte producten (koelkast, wasmachine, droogkast, …)
–> Het label staat in voor een betere leesbaarheid van de energieprestaties, zo kan de consument een energie bewustere keuze maken.

Vanaf 26 september 2015 krijgen ook verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water zo’n gekleurd label toegekend. Op die manier kan de consument op een gemakkelijke en duidelijke manier toestellen vergelijken. Het rendement van een verwarmingsketel zal dus gemakkelijk beoordeeld kunnen worden dankzij de nieuwe energie-efficiëntie-klassen op het label (A tot G). Maar tevens hun verbruik zal hierop vermeld staan. Voor warmtepompen wordt ook rekening gehouden met hun geluidsemissie.

Vanaf september 2015 zullen volledige gamma’s aan producten verdwijnen van de Europese markt, aangezien hun rendement lager ligt dan het minimum van 86%! De eisen worden dus een stuk strenger. De doelstelling is dus duidelijk: alle producten met lage energie-efficiëntie moeten verdwijnen en zo de milieu-impact van de aangeboden toestellen en installaties verlagen.

Opmerking: toestellen die werden aangekocht, beschikbaar zijn in een verkooppunt of opgeslagen staan kunnen nog steeds verkocht en geïnstalleerd worden. Zelfs al zijn ze niet conform de nieuwe regelgeving.

Opgelet!
Het energielabel op huishoudelijke toestellen heeft een directe invloed op de keuze van de consument. Dat is veel minder het geval bij verwarmingstoestellen en installaties voor warm water. Het energielabel is hier slechts een van de elementen die meespelen in het beslissingsproces. Een zeer goede energie-efficiëntie (A+ of hoger) betekent immers niet noodzakelijk dat dit product of systeem voor u de meest efficiënte of rendabele oplossing biedt. Deze energielabels kunnen de rol van een vakman niet overnemen: de installateur analyseert altijd de specifieke eigenschappen van het gebouw en van een verwarmingssysteem om pas daarna de meest geschikte oplossing voor te stellen!

[Bron: Ik ga Bouwen & Renoveren]