nuosvscogito

We tonen het verschil aan tussen een standaard Ariston Cogito 200 L elektrische boiler en een Ariston Nuos 200 L zonneboiler. Bij deze berekening gaat we uit van een dagelijkse opwarming van de volledige 200 L warm water. In werkelijkheid variëren de parameters van deze calculatie uiteraard nogal, afhankelijk van de gezinssamenstelling en het waterverbruik van de eigenaars. U kan uw eigen situatie natuurlijk wel vergelijken aan onderstaande tabel en zo inschatten wat uw huidig verbruik is en wat het zou kunnen zijn met een warmtepompboiler.

 Warmtepompboiler  Elektrische boiler
 Ariston NUOS 200  Cogito 200
 Aankoopprijs
[€]
 € 2.250,00  € 730,00
 Meerprijs warmtepompboiler [€]  € 1.520,00
 Opwarmtijd [h]  3h15  5h28
 Geleverd vermogen [W]  2775  2400
 Opgenomen vermogen [W]  740  2400
 Stroomverbruik/cyclus [kWh]  2,4  13,2
 Stilstandverlies/24h [kWh/24h]  0,6  1,88
 Delta T [°C]  47  50
 Waterproductie [L]  348  345
 Gem. kostprijs elektriciteit [€/kWh]  € 0,21  € 0,21
 Kostprijs elektr./dag [€/dag]  € 0,63  € 3,17
 Kostprijs elektr./jaar [€/jaar]  € 230,33  € 1.155,88
 Stroomverbruik/jaar [kWh/jaar]  1096,8  5504,2

* Waarden warmtepompboiler verkregen met lucht van 15°C en een relatieve vochtigheid van 71%, ingangstemperatuur koud water 15°C. Ingestelde temperatuur 51°C.

CONCLUSIE: De meerprijs van de warmtepompboiler hebt u hier terugverdiend in 1,6 jaar! De besparing van de warmtepompboiler ten opzichte van de elektrische boiler is 80%! In realiteit zal dit percentage iets lager liggen afhankelijk van de verkregen COP verhouding. Rendementen van 70% zijn zeker haalbaar!

 

Terugverdientijd t.o.v. een elektrische boiler van minder dan 2 jaar en een rendement van meer dan 70%!

Het is ook belangrijk dat de warmtepompboiler voldoende verse lucht kan aanzuigen en de uitgeblazen lucht zonder problemen kan afvoeren. Daarom verbinden wij aanzuig en uitblaas van de warmtepomp steeds rechtstreeks met de buitenomgeving. Enkel zo garanderen we een optimaal rendement en een lange levensduur.

 

Meer weten over de werking van een warmtepompboiler?  Klik hier >