In Vlaanderen werd in 2012 40% meer groene stroom opgewekt dan een jaar eerder!

Investeringen in zonnepanelen, windmolens, biomassa- en biogascentrales maakten dit mogelijk. Ongeveer 10% van alle elektriciteit dat in Vlaanderen wordt opgewekt is groen. Dit kon afgeleid worden uit een nota van Vlaams minist van energie Van den Bossche (sp.a). Een jaar eerder was dit nog 7%. Deze groei is voornamelijk te danken aan een sterke stijging van 71% (!) van de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen. Biomassa was goed voor een stijging van 31%, biogas + 39% en windturbines +21%.

Algemeen staat biomassa in voor 43% van alle opgewekte groene stroom, zonnepanelen voor 28% en de overige 29% wordt verdeeld onder wind en biogas.

“Ten opzichte van het begin van de legislatuur gaat het om een verdubbeling van de groenestroomproductie”, benadrukt Van den Bossche. Vlaanderen lijkt dus qua hernieuwbare energie perfect op schema te zitten voor zijn klimaatdoelstellingen, als we verder blijven stijgen natuurlijk…

Subsidiëring stopgezet
Maar… Heel wat zonnepaneelbedrijven hebben het momenteel moeilijk om nog geld te verdienen. Onder meer Enfinity, het zonnepanelenconcern van gewezen voetbalmanager Patrick Decuyper, ging onlangs failliet. Het Oostendse Electrawinds zit in acute geldnood en kreeg een kapitaalsverhoging.
Veel heeft te maken met het einde van de (over)subsidiëring van hernieuwbare energie in Vlaanderen. De steun woog erg zwaar op de energiefacturen, waardoor minister Van den Bossche het systeem eind 2012 moest wijzigen. Een goede zaak voor de consument was het doel, maar dit ten koste van de zonnepanelen sector. Zeker installateurs die enkel zonnepanelen aanbieden komen hierdoor in de problemen. De investeringen in PV panelen is zo goed als nul, volgens Alex Polfliet. “De productie van groene stroom zal dit jaar veel minder sterk stijgen.”
Maar volgens het Federaal Planbureau kan de omschakeling naar een economie die volledig op hernieuwbare energie draait tegen 2030 tussen 21.000 en 65.000 voltijdse banen opleveren. We zijn benieuwd!